سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 813
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1624 بازدید
ساختن فرهنگ صلح از طریق حقوق بشر، نظم منصفانه بین المللی و ترویج تنوع فرهنگی

فایل حاضر، سخنرانی ژانت بلیک با عنوان «ساختن فرهنگ صلح از طریق حقوق بشر، نظم منصفانه بین المللی و ترویج تنوع فرهنگی» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۲/۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : ژانت بلیک
عناوین
رسته: 1