شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 2723
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1552 بازدید
راهبردهای تحقق همزیستی مسالمت آمیز در اسلام

فایل حاضر، سخنرانی علی اکبر علیخانی با عنوان «راهبردهای تحقق همزیستی مسالمت آمیز در اسلام» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۲/۳
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1