پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1699
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1758 بازدید
تری جونز... مراقب باش!

تری جونز، کشیش گستاخ آمریکایی که قرآن را به آتش کشیده بود، با پرداخت وثیقه ای به ارزش تنها یک دلار آزاد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
نقش ها
کاریکاتوریست : حسین صافی
عناوین
رسته: 1

تصاویر