پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1027
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1169 بازدید
امام موسی صدر در قلمرو تفسیر

فایل حاضر سخنرانی سید مصطفی محقق داماد با عنوان «امام موسی صدر در قلمرو تفسیر» است که در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 9/6/1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۲/۲۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : مرضیه بابایی
عناوین
رسته: 1