دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1533
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1087 بازدید
شهید بهشتی و بهای بهشت

در ساعت 7 و 21 دقیقه هفت تیر سال 1360، آیت الله دکتر بهشتی رئیس وقت دیوانعالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلا می به همراه 72 تن از یاران با وفایش که شامل شخصیت های برجسته کشور منجمله نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت شهید محمد علی رجائی بودند، در انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلا می در سرچشمه تهران به شهادت رسیدند و به همین مناسبت همه ساله این روز به عنوان سرآغاز هفته قوه قضائیه گرامی داشته می شود.
چنانچه مروری کوتاه به وقایع اول انقلا ب به خصوص جریانی که منجر به وجود آمدن 7 تیر در سی سال پیش شد داشته باشیم مشاهده می کنیم که منافقین به عنوان تشکیلا تی ترین اپوزیسیون این انقلا ب برنامه ریزی دقیقی جهت انحراف انقلا ب اسلا می و ضربه زدن و در نهایت شکست این انقلا ب داشتند و در ابتدا با ترور شخصیت یاران وفادار و مخلص اطرافیان بنیانگذار جمهوری اسلا می کار را آغاز و سپس اقدام به حذف و ترور فیزیکی آنها کردند و در حالی که جوانان غیور و سلحشور این سرزمین در جبهه های نبرد حق علیه باطل مشغول حماسه آفرینی بودند آنها در داخل کشور سعی در عملی کردن نیات پلید خود داشتند و درست یک روز قبل از 7 تیر امام جمعه وقت تهران که در دفاع از انقلا ب و افشاگری منافقین نقش انکارناپذیری داشتند را در مسجد ابوذر تهران ترور کرده و باعث جانبازی ایشان شدند.
از دیدگاه امام خمینی(ره) مظلوم زیستن شهید بهشتی بیش از شهادت وی متاثر کننده بود. این مظلومیت به سبب تهمت های ناروایی بود که دشمنان انقلا ب به او روا می داشتند. امام خمینی(ره) بر این عقیده بودند که دشمنان شهید بهشتی تلا ش داشتند او را انسانی ستم کار و ضد مردمی و جاه طلب معرفی کنند، در حالی که چنین نبود. بنیانگذار انقلا ب اسلا می در جایی فرمودند: «شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلا م بود.”
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در مورد شهید مظلوم دکتر بهشتی می فرماید: «شهید بهشتی یکی از آن شخصیت هایی بود که یک حالت استثنایی در آنها مشاهده می شود. می دانید آدم ها دو جور هستند; یکی آدم هایی که هیچ ویژگی استثنایی در آنها نیست، با استعداد، با فکرند، ارزشمندند ولی عادی و معمولی اند. لکن بعضی هستند که از معمول انسان ها یک چیزی بیشتر دارند، یک برجستگی در اینها وجود دارد. این برجستگی خیلی زود فهمیده نمی شود، در گذشت زمان مشهود می شود و بهشتی از این قبیل بود. او دارای فکر بلندی بود. مغز قوی و فعالی داشت. علا وه بر این دارای اراده و روحیه ممتازی بود، بر خود و احساسات خویش شدیدا غالب بود، بیشتر یک فرد متفکر بود تا احساساتی; اگر چه گاهی اوقات احساسات او یک جمعیت میلیونی را به جوش می آورد.”
به راستی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی این خلف صالح انقلا ب و امام راحل عظیم الشان، با آن همه تعبد به خداوند متعال، صفای باطن، پاکی روح وفداکاری گسترده ای که در موردامت مسلمان داشت، دشمن سرسخت معاندان اسلا م و مسلمانان بود. شهید دکتر بهشتی در یکی از سخنرانی هایشان می گویند: “ما زیر بار سختی ها، مشکلا ت و دشواری ها قد خم نمی کنیم، ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته شویم یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم و در غیر این صورت، هیچ قدرتی نمی تواند پشت ما را خم کند.”
شهید بهشتی یکی از محورهای اصلی انقلا ب و از یاران با ارزش امام خمینی(ره) بود، در دوران ریاست ایشان قوه قضائیه به یکی از طلا یی ترین دوران خود رسید، وی دژی مستحکم و نفوذ ناپذیر در مقابل گروه های الحادی و منافقین کوردل بود و در فهم اسلا م آنچنان از صلا بت و تسلط و استحکام برخوردار بود که دوست و دشمن در برنامه های بحث های آزاد سیمای جمهوری اسلا می با شرکت گروه های مختلف به آن اذعان داشتند در تمامی بحث ها از لحاظ رعایت وقت و احترام به افراد و صحبت های مستدل سرآمد بود. وی شخصیتی بزرگ و شجاع و قوی و مقاوم بود به طوری که معاندان عاجز از مقابله با ایشان بودند لذا با کمک دشمنان خارجی تصمیم به حذف ایشان از جمهوری اسلا می ایران گرفتند و در اجرای این نیت پلید مقدمتا با ترور شخصیت او هدف خود را آغاز کردند و تهمت های ناروا و افترائات بسیاری به ایشان منتسب کردند و تمامی امکانات خود را در این راه به کار گرفتند. عمال داخلی مانند ابوالحسن بنی صدر نیز ازکمک به این هدف دریغ نکرده و تمامی قوای خود را در این رابطه به کار گرفتند. به طوری که تا حدودی نیز عوام را فریب داده و ذهن مردم را مسموم کردند لکن با توجه به روحیات ایشان که مقاومت و شجاعت ایشان مثال زدنی بود نهایتا در این امر شکست خورده و ابتر ماندند و پروژه جدیدی را طراحی و نسبت به اجرای آن اقدام کردند.
شهید بهشتی اولین مدیر جمهوری اسلا می ایران بود که در راس قوه قضائیه شیوه حضور و غیاب کارکنان قوه را براساس اخلا ق اجرا کرد به نحوی که برگه های حضور وغیاب کارکنان به صورت هفتگی در اختیار کارکنان قرار داده می شد و کارکنان شخصا برگه را تکمیل می کردند و همین امر باعث شد وجدان کارکنان همیشه بیدار بوده و با صداقت فرم ها را تکمیل کنند و اخلا قا خود را مسوول بدانند. به دلیل استفاده از شیوه های مدیریتی مترقی اسلا م، قوه قضائیه در زمان ریاست شهید بهشتی یکی از بهترین دوران خود را سپری کرد. اقدام جنایت کارانه منافقین در بمب گذاری حزب جمهوری اسلا می منجر به شهادت شهید بهشتی و 72تن از یاران ایشان شد که در زمان خود به زعم دشمنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلا می ایران محسوب می گردید و اگر این اتفاق درهر کشور دیگری رخ می داد باعث سرنگونی رژیم آن کشور می شد. اما سخنان محکم امام خمینی(ره) پس از واقعه مزبور آب سردی بر پیکر دشمنان جمهوری اسلا می ریخته و آنان را به کلی ناامید کرد و به واقع خون شهید بهشتی و یاران وی و به تواتر، شهدای جنگ تحمیلی است که تاکنون پشتیبان این کشور بوده و جمهوری اسلا می ایران را برای امت اسلا می حفظ کرده است.
شهید بهشتی یک روحانی برجسته بود که تمامی صفات خوب اخلا قی را دارا بود. وی فردی متین، موقر، مودب، فهیم، بردبار، با گذشت و مدیری بسیار توانمند بود. هیچکس نمی تواند مدعی رفتاری ناشایست یا غیر اخلا قی از ایشان باشد و دوست و دشمن به این مساله اذعان دارند و به نظر می رسد شهادت، پاداش خداوند متعال به چنین شخصیت والا یی است از سخنان قصار آن شهید مظلوم جمله «بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند» است که او با شهادت مظلومانه اش بهای بهشت را پرداخت نمود.
تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ تیر ۱۳۹۰
نقش ها
نویسنده : حمید لباف
عناوین
رسته: 0