دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
بر خط: 2452
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1487 بازدید
سرخ پوست مدرن
تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ خرداد ۱۳۹۰
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۹۰/۳/۲۶
نقش ها
کاریکاتوریست : کاو گومز
عناوین
رسته: 1

تصاویر