چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3695
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1750 بازدید
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های رابطه ارتباطی مادران و دختران با ریسک فرار بالا

فایل حاضر، سخنرانی سیما صادقی حسن وند با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای رابطه ارتباطی مادران و دختران با ریسک فرار بالا» است که در همایش ملی آسیب شناسی مسایل جوانان در تالار فجر دانشگاه شیراز در اردیبهشت 87 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۳/۳۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1