سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1153
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2163 بازدید
زنان کارآفرین

فایل حاضر، سخنرانی مریم خاوازی با عنوان «زنان کارآفرین» است که در همایش زنان کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 20/2/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۹ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : مریم خاوازی
عناوین
رسته: 1