جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1436
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2355 بازدید
زنان کارآفرین

فایل حاضر، سخنرانی نازیلا قانع فرد با عنوان «زنان کارآفرین» است که در همایش زنان کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 20/2/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1