جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1447
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2274 بازدید
از ملی شدن صنعت نفت تا برنامه های صلح امیز هسته ای

فایل حاضر، سخنرانی ابومحمد عسکرخانی با عنوان «از ملی شدن صنعت نفت تا برنامه های صلح امیز هسته ای» است که در همایش «از جنبش ملی شدن صنعت نفت تا تحولات هسته ای» در دانشگاه شهید بهشتی در اسفند ماه 1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۱
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1