دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
بر خط: 2016
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1854 بازدید
جنبش ملی شدن صنعت نفت؛ بازتاب های منطقه ای و جهانی

فایل حاضر، سخنرانی حمید احمدی با عنوان «جنبش ملی شدن صنعت نفت؛ بازتاب های منطقه ای و جهانی» است که در همایش «از جنبش ملی شدن صنعت نفت تا تحولات هسته ای» در دانشگاه شهید بهشتی در اسفند ماه 1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حمید احمدی
عناوین
رسته: 1