یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2472
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2304 بازدید
جایگاه و منزلت معلم در نظام تعلیم و تربیت اسلامی و چالش های بیش رو

فایل حاضر، سخنرانی محمد مزیدی با عنوان «جایگاه و منزلت معلم در نظام تعلیم و تربیت اسلامی و چالش های بیش رو» است که در دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز در تاریخ 2/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۵
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : محمد مزیدی
عناوین
رسته: 1