شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2648
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2545 بازدید
مقام زن در اندیشه اسلام و نگاره های فمنیستی

فایل حاضر، سخنرانی حلیمه عنایت با عنوان «مقام زن در اندیشه اسلام و نگاره های فمنیستی» است که در دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز در تاریخ 2/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۶ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حلیمه عنایت
عناوین
رسته: 1