چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 939
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1920 بازدید
فرهنگ لغت جیبی فلسفه منتشر شد

فرهنگ لغت جیبی فلسفه با ویرایش جان فلچر و نیکلاس کرانک از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این فرهنگ لغت ترجمه‌ای از فرهنگ لغت جیبی ولتر است که در آن مفاهیم و اصطلاحات خاص عصر روشنگری در اروپا و نوع مواجهه با دین در آن عصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
این فرهنگ لغت تنها فرهنگ به زبان انگلیسی از فرهنگ لغت فلسفی ولتر است که در سال 1764 منتشر شده است . این فرهنگ لغت بر اساس آخرین ویرایش فرهنگ لغت ولتر به زبان فرانسوی به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
در مقدمه‌ای که نیکلاس کرانک بر این فرهنگ لغت نوشته اوضاع اروپا و فرانسه در دهه 1760 میلادی مورد بررسی قرار گرفته اند.
این فرهنگ در سال انتشار به عنوان مهمترین منبع عصر روشنگری در اروپا به شمار می‌رفت. در واقع این اثر به معنای امروزی کلمه فرهنگ لغت به شمار نمی‌رود و به معنای مدرن کلمه نیز در مورد فلسفه نیست.
این فرهنگ لغت در واقع قطعات و یادداشتهایی در مورد موضوعاتی است که شاید با اکره بتوان آنها را فلسفی نامید. در این اثر همه چیز یافت می‌شود .

تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
عناوین
رسته: 0