سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 5305
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2289 بازدید
ایمان قوی و مقدمات معنایی از منظر امام سجاد

فایل حاضر، سخنرانی نعمت الهش بدخشان با عنوان «ایمان قوی و مقدمات معنایی از منظر امام سجاد» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۱ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۱
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1