شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2636
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2478 بازدید
نقش دعا در تحکیم خانواده

فایل حاضر، سخنرانی مرتضی رحیمی با عنوان «نقش دعا در تحکیم خانواده» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : مرتضی رحیمی
عناوین
رسته: 1