پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3168
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2341 بازدید
وحدت اسلام از منظر صحیفه

فایل حاضر، سخنرانی دکتر زهرا خلفی با عنوان «وحدت اسلام از منظر صحیفه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۴
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : زهرا خلفی
عناوین
رسته: 1