سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 5270
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2963 بازدید
تربیت فرزند در صحیفه سجادیه

فایل حاضر، سخنرانی علی اصغر سلیمانی با عنوان «تربیت فرزند در صحیفه سجادیه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۵
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1