یک‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
بر خط: 2670
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2109 بازدید
تربیت فرزند در صحیفه سجادیه

فایل حاضر، سخنرانی علی اصغر سلیمانی با عنوان «تربیت فرزند در صحیفه سجادیه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۵
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1