سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1714
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2508 بازدید
فرشته شناسی در صحیفه سجادیه

فایل حاضر، سخنرانی دکتر سعید رحیمیان با عنوان «فرشته شناسی در صحیفه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : سعید رحیمیان
عناوین
رسته: 1