پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
بر خط: 1576
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2049 بازدید
تحلیل آوایی در صحیفه

فایل حاضر، سخنرانی خانم دکتر زارع با عنوان «تحلیل آوایی در صحیفه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1