سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 996
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2404 بازدید
تحلیل آوایی در صحیفه

فایل حاضر، سخنرانی خانم دکتر زارع با عنوان «تحلیل آوایی در صحیفه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1