پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 3528
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2006 بازدید
عراق از انقلاب 1920 تا سقوط صدام

فایل حاضر سخنرانی مهدی انصاری با عنوان عراق از انقلاب 1920 تا سقوط صدام است که در تاریخ 17/4/86 در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ایراد گردیده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ تیر ۱۳۸۶
فایل (های) پیوست
عناوین
رسته: 1