دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1851
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1940 بازدید
کتاب"فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری" منتشر شد

کتاب "فرهنک در منظر مقام معظم رهبری" به اهتمام امیر سیاهپوش و علی آقاپور از سوی مؤسسه نشر شهر منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به سفارش مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا در مسسه نشر شهر به چاپ رسیده است.
این کتاب دارای شش بخش است، مبانی فرهنگ، عرصه‌های فرهنگ، جبهه فرهنگی، مدیریت فرهنگی، تبلیغ و نشر فرهنگ، عوامل و ابزار آن و صدور و انتشار فرهنگ ایران عناوین بخشهای کتاب هستند.
این کتاب با 1214 صفحه از سوی مؤسسه نشر شهر منتشر شده است .

تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ مهر ۱۳۹۰
عناوین
رسته: 0