سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 946
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1979 بازدید
"اخلاق زیست محیطی" بررسی می‌شود

مایش "اخلاق زیست محیطی" طی روزهای شنبه 20 و یکشنبه 21 اسفند با سخنرانی فیلسوفان و اندیشمندان بین المللی در دانشگاه بوفالوی آمریکا برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاق زیست محیطی در نتیجه دست اندازی بشر در طبیعت و به خطر انداختن زیست بوم خویش سؤالات جدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تغییر و تحول باعث تغییرات اقلیمی و زیست محیطی می‌شود، تغییرات زیست محیطی نه تنها در حوزه سیاست مسائل جدیدی را به وجود آورده بلکه در عرصه حقوق و اخلاق نیز مسبب به وجود آوردن پرسشهای مهمی شده است.
در این همایش هنجارها و ارزشهای اخلاقی مرتبط با تغییرات زیست محیطی و اشکل توجیه چنین هنجارهایی مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ آبان ۱۳۹۰
عناوین
رسته: 0