دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1561
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1777 بازدید
"قبسات" منتشر شد

پنجاه و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی "قبسات" به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات مختلفی از جمله تبیین موضع تعارض ظاهری نظریه تکامل و آیات آفرینش و آرای قرآن‌پژوهان در حل آن از ابراهیم کلانتری آمده است.
نو داروینیسم؛ مبانی و معضلات از علی شهبازی و محمد محمدرضایی و تکامل در آفرینش انسان از نگاه اندیشمندان معاصر با محوریت نقد کتاب "خلقت انسان" از محمدصفر جبرئیلی و نقد اعتبار کلامی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات قرآن کریم از رمضان مهدوی آزادبنی نیز از دیگر مقالات منتشر شده در این فصلنامه است.
نقش انسان کامل در ارتباط حق تعالی و خلق به وجه عام و وجه خاص از منظر عرفان اسلامی از محمدمهدی گرجیان عربی و زهرا محمدعلی میرزایی هم از دیگر مقالات منتشره در این شماره فصلنامه قبسات است.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ آذر ۱۳۹۰
عناوین
رسته: 0