شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2877
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1349 بازدید
مصر، انقلاب در انقلاب؟

9 ماه پس از سقوط حسنی مبارک در مصر که به 'انقلاب 25 ژانویه' معروف شد، اعتراض های مردمی گسترده به عملکرد شورای نظامی حاکم، مصر را در آستانه تحول بزرگ دیگری قرار داده است، تحولی که برخی از آن تعبیر به 'انقلاب در انقلاب' کرده اند.
حال و هوای این روزهای مصر بی شباهت به 9 ماه پیش نیست؛ زمانی که موج گسترده اعتراض های مردمی، شهرهای مختلف مصر را صحنه اعتراض به دیکتاتوری حسنی مبارک کرد و در نهایت وی را پس از 30 سال از صندلی قدرت به پایین کشید. چند ماه پس از این رخداد بزرگ، بار دیگر خیابان های شهرهای مصر شاهد موج گسترده اعتراض های مردمی است. اعتراض این بار به عملکرد شورای نظامی است که پس از سقوط حسنی مبارک، زمام امور را در دست گرفته است.
ارتش مصر یکی از قدرتمندترین نهادهای حکومتی مصر از سال های دور تاکنون بوده است. این نهاد پس از آنکه در زمان اعتراض ها به حسنی مبارک، موضعی بی طرفانه اتخاذ کرد و دست به سرکوب معترضان نزد، تنها نهاد توانمند و قابل قبولی بود که می توانست قدرت را پس از سقوط مبارک در دست گیرد، البته برای مدتی کوتاه.
شورای نظامی به ریاست 'مشیر الطنطاوی' پس از اینکه زمام امور را در دست گرفت، وعده داد که پاسدار انقلاب مردم و دستاوردهای دموکراتیک این انقلاب است و از همین رو به زودی قدرت را در اختیار غیرنظامیان قرار خواهد داد.
با این وجود معترضان شورای نظامی را متهم به پایمال کردن دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه می کنند و معتقدند این شورا بیش از هر چیز به فکر حفظ سلطه خود بر فضای سیاسی مصر است. معترضان نسبت به افزایش نقش نظامیان در عرصه سیاسی به شدت نگرانند.
رسانه های مختلف شب گذشته تصاویر مردی را نشان دادند که در میدان التحریر قاهره فریاد می زد: 'هیچ تغییری در کشور نمی بینیم؛ شورای نظامی قرار بود بعد از 6 ماه قدرت را واگذار کند ولی هیچ نشانه ای از رفتنش در میان نیست؛ چشممان از انتخابات هم آب نمی خورد؛ هیچ ناظر بی طرفی وجود ندارد؛ وزارت کشور هم که همه کاره انقلاب است، در حال سرکوب معترضان است'.
اعتراض های چهار روز گذشته که در شهرهای مختلف مصر بویژه قاهره و اسکندریه انجام شده، به درگیری های خونینی انجامیده که طی آن تاکنون نزدیک به 40 نفر کشته و 2000 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
افزایش تلفات و اوج گیری خشونت ها، دامنه اعتراض ها را گسترده تر کرده است. هزاران معترض مصری که بیشتر آنها از میان جوانان و فعالان اسلام گرا هستند- در میدان التحریر بست نشسته اند. پلیس مصر با شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی، رو در روی معترضان است.
مقام های شورای نظامی از عملکردشان در برخورد با ناآرامی ها دفاع کردند. در این زمینه 'سعید عباس' از فرماندهان شورای نظامی روز گذشته به خبرنگاران گفت: 'نیروهای مسلح به درخواست وزارت کشور به منطقه اعزام شدند. این تصمیم به تایید شورای نظامی هم رسیده است. نیروهای مسلح برای کمک به نیروهای امنیتی آمده اند نه برای متفرق کردن معترضان یا بیرون بردنشان از میدان تحریر'.
معترضان به طور مشخص، خواستار پایان قدرت شورای نظامی و انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند. آنها همچنین با قانون جدیدی که نظامیان را پاسدار قانون اساسی اعلام می کند مخالفند و می گویند نظامیان قصد دارند سلطه خود را بر فرایند سیاسی مصر حفظ کنند.
بحران سیاسی در مصر در حالی شدت گرفته که قرار است از هفته آینده فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور که طی سه ماه آینده برگزار خواهد شد، آغاز شود.
امروز همه در مصر بر برگزاری این انتخابات در موعد مقرر تاکید می کنند، اما برخی نگرانند که ناآرامی ها منجر به تعویق انتخابات شود.
آخرین خبرها حاکی از آن است که کابینه انتصابی مصر از سوی شورای نظامی، استعفای خود را تقدیم این شورا کرده است؛ اقدامی که به نظر می رسد با هدف کاستن از اعتراض های موجود انجام گرفته باشد. با این وجود به نظر نمی رسد این اقدام تاثیر چندانی در مسیر اعتراض های اخیر داشته باشد. معترضان، مشکل اصلی را نه در کابینه بلکه در شورای نظامی می دانند که از نظر آنها دیگر نه پاسدار انقلاب بلکه ضربه زننده به آن است.
آمریکایی ها ظهور یک مصر انقلابی و مستقل را خطری برای خود دانسته و تنها راه جلوگیری از آن را نظامیانی می دانند که به جای مبارک بر مسند قدرت تکیه زده اند. دیدارهای پیاپی مقام های نظامی و امنیتی آمریکا با هدف هماهنگی بیشتر با نظامیان انجام شده است. دفع الوقت نظامیان حاکم برای انتقال قدرت و فرسایشی کردن روند واگذاری امور به مردم در همین راستا ارزیابی می شود.
ژنرال های مصری که روزی مورد اعتماد مردم بودند، حالا رو در روی معترضان با چالشی بزرگ مواجه اند. معترضان می گویند تا ژنرال های نظامی قدرت را واگذار نکنند میدان التحریر را ترک نخواهند کرد. آیا انقلابی در انقلاب مصری ها رخ می دهد؟


تاریخ انتشار در سایت: ۱ آذر ۱۳۹۰
منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۹/۱
عناوین
رسته: 0