دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
بر خط: 1844
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1764 بازدید
شدت بحران اقتصادی
تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
نقش ها
کاریکاتوریست : ارس
عناوین
رسته: 1

تصاویر