چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 2043
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2249 بازدید
شدت بحران اقتصادی
تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
نقش ها
کاریکاتوریست : ارس
عناوین
رسته: 1

تصاویر