چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1196
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1036 بازدید
قلمرو منطق بر طبق نظر ارسطو ابن سینا و بندیکت اشلی

فایل حاضر، سخنرانی جوزف کنی با عنوان «قلمرو منطق بر طبق نظر ارسطو ابن سینا و بندیکت اشلی» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۰۱/۲۵
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : جوزف کنی
عناوین
رسته: 1