سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2584
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2100 بازدید
فهم مشترک از چیستی جامعه دینی و سکولاریسم بررسی می‌شود

نخستین نشست کنفرانس دین برای صلح کره و مرکز گفتگوی ادیان روز یکشنبه 27 آذر ماه در تهران و روز دوشنبه 28 آذر ماه در قم برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مقدماتی مرکز گفتگوی ادیان با کنفرانس کره ای دین برای صلح روز یکشنبه 27 آذر ماه با محوریت تعریف و فهم مشترک از چیستی جامعه دینی و سکولاریسم در دنیای معاصر در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.
این گروه از اعضای کنفرانس کره ای دین برای صلح که از امروز چهارشنبه 23 آذر ماه وارد ایران شده اند قرار است روز یکشنبه با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار کنند.
این شخصیتهای دینی روز دوشنبه به شهر مقدس قم سفر کرده و درنخستین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان و کنفرانس کره ای دین برای صلح با مشارکت دانشگاه قم شرکت می کنند.
این نشست با محوریت حقوق اقلیت‌های دینی در دو جامعه دینی و سکولار، در دانشگاه قم برگزار می شود.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ آذر ۱۳۹۰
عناوین
رسته: 0