جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1428
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3070 بازدید
درباره امام محمد غزالی

غزالی (1055-1111) یکی از برجسته‌ترین و مؤثرترین فیلسوفان، متکلمان، فقیهان، و عارفان اسلام سنی است. او در زمانی به کار مشغول بود که کلام سنی به تازگی از مرحله‌ی تثبیت خود گذشته بود و به دوره‌ی چالش‌های شدید از سوی کلام شیعه‌ی اسماعیلی و سنت عربی فلسفه‌ی ارسطویی وارد شده بود. غزالی اهمّیت فلسفه را دریافت و پاسخی گسترده برای آن فراهم آورد که برخی از آموزه‌های آن را رد و محکوم می‌کرد، ضمن آن که در عین حال به وی امکان آن را می‌داد تا برخی دیگر را بپذیرد و به کار برد. نقد غزالی بر بیست موضع فلسفه در تهافت التهافت نقطه‌ی تحول مهمی در تاریخ فلسفه است، زیرا نقدی نام‌گرایانه را بر علم ارسطویی مطرح می‌سازد که بعدها در قرن چهاردهم در اروپا پدید آمد. در جهان عربی و اسلامی، پذیرش برهان(1) از سوی غزالی به گفتمانی بسیار پالوده‌تر و دقیق‌تر در عرصه‌ی معرفت‌شناسی و شکوفایی منطق و مابعدالطبیعه‌ی ارسطویی منتهی گردید. با غزالی ورود توفیق‌آمیز ارسطو‌گرایی یا سینویت به کلام اسلامی آغاز می‌گردد. پس از دوره‌ای از تملک علوم یونانی در جنبش ترجمه از یونانی به عربی و نوشته‌های فلاسفه تا ابن سینا (980-1037)، فلسفه و علوم یونانی در گفتمان کلام اسلامی «طبیعی» بودند (Sabra 1987). رویکرد غزالی به حل تناقضات ظاهری میان عقل و وحی را تقریباً تمام متکلمان متأخر مسلمان پذیرفتند و از طریق آثار ابن رشد (1126-98) و نویسندگان یهودی تأثیر به سزایی بر تفکر قرون وسطایی لاتینی داشت.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
1- زندگی
2- گزارش‌های غزالی درباره‌ی تعالیم فلاسفه
3- رد فلسفه و اسماعیلی‌گری از سوی غزالی
4- جایگاه فلسفه در اسلام
5- اخلاق احیای علوم‌الدین
6- جهان شناسی در احیای علوم‌ الدین
7- علیت در نزد غزالی
7-1- کسب در برابر علیت ثانویه
7-2- بحث هفدهم در نهافت
7-3- دو برداشت متفاوت از جهت
7-4- هم‌امکانی کسب و علیت ثانویهتاریخ انتشار در سایت: ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
به نقل از: دائرهالمعارف استانفورد
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1