دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2420
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

12367 بازدید
زنان بدون مردان

فمنیسم اندیشه ای نوبنیاد است و زمان عنصر لازم و ضروری برای شناختن هرچه بیشتر ماهیت این اندیشه است. هویت و ماهیت اندیشه ها هنگامی به خوبی شناسایی می شوند و گستره و دامنه شان برای اندیشمندان روشن می‎گردند، که در بستر زمان به دقت مورد بررسی قرار گرفته، توصیف ها، تحلیل ها و موشکافی های عمیقی توسط اندیشمندان و متفکران از آن صورت پذیرفته باشد. این در حالی است که فمنیسم با همه فراز و نشیب‎هایش هنوز در ابتدای راه است و شناسایی دقیق آن نیازمند زمان است.
نوشتار حاضر تلاش دارد به بررسی جنبش فمینیسم، گرایش های مختلف آن، شاخصه های اصلی آن و همچنین به نقد و بررسی آن بپردازد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● تعریف فمنیسم
● مبانی معرفتی فمینیسم
● تاریخچه تکوین فمینیسم و مرورى بر جنبش‏هاى آن
● مبناى شکل‏گیرى نهضت‏هاى فمینیستى
● گرایش های فمنیستی
● نقد فمنیسم اسلامی
● انواع فمنیسم
● اهداف جنبش فمینیستی
● مباحث ویژه فمنیسم
● آسیب‌شناسی فمینیسم
● چالش ها و پیامدهای منفی فمنیسم
● نقد فمنیسم
● نتیجه
تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1