پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1042
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

12550 بازدید
شرقی یا غربی

نخبگان سیاسی روسیه به خوبی می‌دانند که ضعف در سیستم بین‌الملل موجب نفوذ‌پذیری است. کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است. آنها پس‌رفت‌ها و موضع‌گیری‌های انفعالی روسیه در دهه 1990 و سال‌های ابتدایی هزاره جدید در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه توسعه‌طلبی‌های آمریکا را ناشی از همین منطق و واقعیت ضعف‌های آن می‌دانند. با همین ملاحظه نخبگان این کشور از طیف‌های متنوع، در مقاطع مختلف بر تلاش برای اعاده جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل، تبدیل آن به کشوری ثروتمند، قدرتمند، صاحب‌نفوذ و توسعه یافته و دستیابی به موقعیتی برتر در فرآیند رقابت‌های جهانی تأکید کرده‌اند. هرچند تحقق این هدف در دهه 1990 به دلایل مختلف و به ویژه ضعف‌های اقتصادی میسر نشد، اما تحولات سال‌های اخیر حاکی از توان‌یابی‌‌ فزاینده ‌‌روسیه در ابعاد مختلف است. ضمن عنایت به تأثیر قابل توجه ریزش دلارهای نفتی در روند توان‌‌یابی روسیه، انجام اصلاحات اقتصادی، اتخاذ رویکردهای کارآمد در عرصه خارجی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای نوسازی نظامی نیز در این روند حائز تأثیر دانسته می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده، دولت روسیه طی سال های اخیر تلاش کرده است تا سیاست خارجی فعال و پویایی را اتخاذ کند. اما تناقض های زیادی در عرصه سیاست خارجی این کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی وجود داشته است. در برهه ای از زمان همسویی با غرب و در برهه ای دیگر تقابل با غرب اتخاذ شده و این روند در مراحل متعددی رخ داده است. این رویکردهای متفاوت و عدم ثبات در سیاست خارجی باعث شد تا سیاست خارجی این کشور به نوعی بحران هویت دچار شود. روسیه بین غرب و شرق معلق مانده است؛ نمی داند شرقی است یا غربی.
کتاب حاضر شامل بخش های زیر است:
● سیاست خارجی روسیه در دوران یلتسین
1. دوران رمانتیک
الف- رشد تفکر غربگرایی: فرایند مشکل اجماع داخلی در سیاست خارجی
ب- افزایش نگرانی ها نسبت به سیاست غربگرایی در روسیه
2. یاد گذشته ها: توجه به مسایل منطقه ای
● سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین
1. دوره اول ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین
الف- دکترین سیاست خارجی فدراسیون روسی
ب- دگرگون سازی مفهوم شرق توسط پوتین
ج- حادثه 11 سپتامبر و همسویی دوباره با غرب
د- باز هم نگاه سرد و منفی نسبت به غرب
2. دور دوم ریاست جمهوری پوتین
3. واقع گرایی جدید: راهی سوم فراسوی شرق و غرب
● سیاست خارجی روسیه در دوران مدودوف
1. نظریه سیاست خارجی مدودوف
2. راهبرد نگاه به شرق‌
3. جایگاه غرب در سیاست خارجی مدودوف
تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : سید رضی عمادی
عناوین
رسته: 1