یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1124
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2379 بازدید
فلسفه در غرب کمک زیادی به علوم انسانی کرده است

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: فلسفه در غرب کمک زیادی به علوم انسانی کرده و توانسته است نظریه و مفهوم اجتماعی را از فلسفه منتقل کند و به یک نوع انتقال معرفتی دست یابد.


به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، نشست فلسفه و علوم انسانی 10 خرداد 1394 با حضور سید حمید طالب زاده، عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه تهران، سید محمدتقی موحد ابطهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مالک شجاعی جشوقانی، سردبیر فصلنامه تخصصی نقد کتاب فلسفه، کلام و عرفان، محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.
قانعی راد در این نشست با اشاره به اینکه تصورش از این نشست برپایی همایشی در راستای توسعه علم دینی و بومی سازی علوم انسانی اسلامی بوده که البته همین طور هم هست، افزود: بنده به یک روایتی از درونی سازی و بومی سازی علوم انسانی و استفاده خلاقانه از منابع معرفتی با ویژگی های خاص خود معتقدم.
وی با اشاره به اینکه کلمه «آلترناتیو» را به معنای جانشین تعریف نمی کند، بلکه آن را به معنای دگرواره می داند، افزود: آلترناتیو لزوما نظریات قبلی را کنار نمی زند، گاه ممکن است آن را با زاویه و روش متفاوتی تکمیل کند.
قانعی راد با تأکید بر اینکه در این نشست تلاش دارد تجربیاتی از همایش های پیشین ارائه دهد، گفت: اینها باید بازخوانی و در آنها بازاندیشی صورت گیرد تا مشخص شود چقدر موفقیت آمیز بوده اند و می توانیم گامی در این مسیر به سمت جلو برداریم. در همایش هایی که تحت عنوان فلسفه و علوم انسانی برگزار می شود آیا توانسته ایم به کیفیت علوم انسانی کمک کنیم یا حتی علوم انسانی بومی را دچار مشکل کرده و اینها بدون دستاورد بوده اند؟
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه افزود: فلسفه در غرب به علوم انسانی خیلی کمک کرده و توانسته نظریه و مفهومی از فلسفه منتقل و یک نوع انتقال معرفتی صورت دهد که باعث رشد علوم انسانی شود. ما مشاهده می کنیم که خط فلسفه کانتی به نحوی در عرصه علوم اجتماعی آلمانی تدوام یافته یا تأثیر هگل در اندیشه های مارکسیستی مشخص است. یک اتفاق دیگر، مبانی فلسفی رشته های علوم انسانی از حیث روش شناسی است که اینها را فلسفه تقویت و تبیین کرده است.

وی افزود: در این سیکل ما معتقدیم که مفهومی به نام دین با روایات و احادیث و منقولات در اختیار انسان ها گذاشته شده که در عرصه اجتماعی بدان حدیث اجتماعی می گوییم. این حدیث اجتماعی در نظریه اجتماعی منعکس شده البته به واسطه دو میانجی صورت گرفته یکی از این میانجی ها الهیات اجتماعی بوده و دوم فلسفه اجتماعی.
قانعی راد افزود: در مسئله جبر و اختیار ما ارجاعات مختلفی در احادیث می بینیم که اینها در الهیات اجتماعی کنار هم مطرح شده اند. بعد از فلسفه اجتماعی هم مسئله نظریه اجتماعی اتفاق افتاده که از دل آن ممکن است نظریات فرهنگی، اجتماعی و ... دربیاید. بنابراین این سیری است که در غرب طی شده است.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران درباره شرایط علوم انسانی در ایران گفت: آنچه در ایران در حال اتفاق است بیشتر موارد نظریه اجتماعی موجود است که اینها در مباحث فلسفی مطرح می شود، ولی نوع مصرف شدنش کاربرد سلبی دارد؛ یعنی برای این است که نظریه غربی را تخریب کند. این نوع ورود از فلسفه است اما خروجی اش فلسفی نیست. در بسیاری موارد ما وارد دعوای غربی‌ها می شویم و می گوییم یکی از اینها اسلامی است! حتی پیش آمده که از فلسفه وارد شده ایم و از اخباری گری خارج شدیم. بنابراین باید به اینها دقت کنیم.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
نقش ها
عناوین
رسته: 1