دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1369
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1095 بازدید
برگزاری نشست تحول ساختار رسانه و مسأله اعتماد اجتماعی

نشست «تحول ساختار رسانه و مسئله اعتماد اجتماعی» 2 آذرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش باشگاه اندیشه، مؤسسۀ رحمان نشست «تحول ساختار رسانه و مسئله اعتماد اجتماعی» از سلسله نشست های «بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران» را برگزار می کند.
در این نشست دکتر هادی خانیکی از ساعت 18 سخنرانی خویش را آغاز خواهد کرد.
علاقه مندان به شرکت در نشست «تحول ساختار رسانه و مسئله اعتماد اجتماعی» می توانند دوشنبه 2 آذر 1394 به موسسه رحمان واقع در تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین، خیابان گردآفرید، پلاک 81، زنگ سوم مراجعه کنند.

تاریخ انتشار در سایت: ۱ آذر ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0