پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2510
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1129 بازدید
دیگری و دیگری هراسی در ایستگاه چهارم

جلسه چهارم سلسله سخنرانی های «دیگری و دیگری هراسی» برگزار می شود.

به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن فلسفه میان فرهنگی با همکاری پژوهشکده فرهنگ معاصر جلسه چهارم سلسله سخنرانی های «دیگری و دیگری هراسی» را برگزار می کند.
در این جلسه دکتر عباس منوچهری سخنان خویش را با عنوان «روایت هایی از مواجهه با فرهنگ دیگر» بیان خواهد نمود و دکتر نوشین شاهنده از دیگرهراسی را از منظر شناخت اجتماعی تبیین خواهد کرد.
علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند دوشنبه 9 آذر 1394 به سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی مراجعه کنند.

تاریخ انتشار در سایت: ۸ آذر ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0