چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3824
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1004 بازدید
نقش معرفت اجتماعی طبقه فرادست در دگرگونی اجتماعی

نشست «نقش معرفت اجتماعی طبقه فرادست در دگرگونی اجتماعی» برگزار می شود.

به گزارش باشگاه اندیشه، گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «نقش معرفت اجتماعی طبقه فرادست در دگرگونی اجتماعی» را برگزار می کند.
در این نشست، دکتر ژاله توکلی والا، که در زمینه بررسی مسائل اجتماعی ایران تحصیل کرده است، حضور خواهد داشت. کتاب «جامعه شناسی فرود به زمین: شاخه ایرانی، مجموعه آثار تنهائی (1)» از جمله آثاری است که کار تالیف و گردآوری اش را این پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران برعهده داشته است.
علاقه مندان به شرکت در نشست «نقش معرفت اجتماعی طبقه فرادست در دگرگونی اجتماعی» می توانند دوشنبه 16 آذرماه 1394، ساعت 11 تا 13 به سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران مراجعه کنند.
نشانی سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول

تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ آذر ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0