شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
بر خط: 1817
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

5687 بازدید
توزیع ناعادلانه ثروت
تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ دی ۱۳۹۴
به نقل از: www.sooka.ir
عناوین
رسته: 1