پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3742
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1115 بازدید
فرهنگ و آیین های دینی ایران منتشر شد

شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران با عنوان «فرهنگ و آیین های دینی ایران» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش باشگاه اندیشه، شماره سی و یکم ( پاییز و زمستان 1394) فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران با آثاری از دکتر سارا شریعتی، دکتر مهدی منتظر قائم و دیگر استادان و پژوهشگران حوزه علم اجتماعی منتشر شد.
«روایت سریال های تلویزیون از اختیار و کنشگری عامل انسانی»، « بازنمایی مناسک محرم در رسانه های غرب؛ تحلیل نشانه شناختی عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا»، « مطالعه وضعیت دین ورزی جوانان با تأکید بر دینداری خودمرجع»، «یادگیری پنهان: تأثیر کارتون های مذهبی در دینداری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی»، « بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه های مرجع دینی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران» و «بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف ک‌ننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد» عناوین مقاله های این شماره فصلنامه هستند.
مهدی منتظرقائم و زهره علیخانی، سارا شریعتی و شیما غلامرضا کاشی، آرش حسن پور و ثریا معمار، سیروس اسدیان و مرضیه مقدم، فاطمه عموعبداللهی و خدیجه سفیری و همچنین سیدمهدی الحسینی المدرسی، فاطمه محمدی، هوشمند باقری قره بلاغ همراه مصطفی کشاورز مولایی، نویسندگان این شماره فصنامه هستند.
علاقه مندان می توانند اصل مقاله ها را در تارنمای فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران (www.ijcr.ir) مطالعه کنند.

تاریخ انتشار در سایت: ۵ بهمن ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0