دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1084
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

554 بازدید
زنان تاریخ نگار به خانه اندیشمندان علوم انسانی می آیند

نشست «زنان تاریخ نگار و تاریخ نگاری زنان» برگزار می شود.

به گزارش باشگاه اندیشه، گروه تاریخ خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست «زنان تاریخ نگار و تاریخ نگاری زنان» را برگزار می کند.
در این نشست خانم دکتر منصوره اتحادیه (استاد دانشگاه تهران) و خانم دکتر سیمین فصیحی (استادیار دانشگاه الزهرا) حضور خواهند داشت.
نشست «زنان تاریخ نگار و تاریخ نگاری زنان» چهارشنبه 21 بهمن 1394 از ساعت 16 تا 18 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
شماره تماس خانه اندیشمندان علوم انسانی: 81032208 و 88911611
نشانی خانه اندیشمندان علوم انسانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو

تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0