دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1911
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

948 بازدید
کارگاه مطالعات ادبیات و سینما برگزار می شود

کارگاه مطالعات ادبیات و سینما رابطه سینما و ادبیات را بررسی می کند.

به گزارش باشگاه اندیشه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارگاه آموزشی «مطالعات ادبیات و سینما» را در هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند.
تدریس این کارگاه را دکتر علیرضا انوشیروانی برعهده دارد.
کارگاه آموزشی «مطالعات ادبیات و سینما» 27 بهمن 1394 از ساعت 8 تا 12 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل خواهد شد.
نشانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64)

تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0