یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1558
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

662 بازدید
فراخوان مقاله موضوع شناسی فقهی

استادان، طلاب و دانشجویان حوزه و دانشگاه به نگارش مقالات فقهی دعوت می شوند.

به گزارش باشگاه اندیشه، موسسه موضوع شناسی احکام فقهی به منظور تدوین مبانی، اصول، شاخص ها و روش های موضوع شناسی احکام فقهی، کلیه استادان و محققان محترم را به تدوین مقالات علمی ـ تخصصی دعوت می کند.
محورهای موضوعی مقالات:
مبانی و اصول موضوع شناسی فقهی
ضرورت موضوع شناسی فقهی و تاثیر آن بر اجتهاد
تفاوت موضوع، متعلق و مصداق و جایگاه هریک در علم موضوع شناسی
چگونگی موضوع شناسی فقهی
اهمیت تدوین علم موضوع شناسی فقهی
نقش عرف در تشخیص موضوعات فقهی
تمایز علم موضوع شناسی فقهی با علم فقه و اصول فقه و قواعد فقهی
نقش زمان و مکان در شناخت موضوع فقهی
مرجع تشخیص انواع موضوعات فقهی
شاخص های موضوع شناسی فقهی
روش شناسی موضوع شناسی فقهی
تطور تاریخی علم موضوع شناسی فقهی
نقش موضوع شناسی فقهی در عمل مکلفان
معیار در تشخیص موضوعات فقهی
روش شناسی تطبیقی موضوعات فقهی بین شیعه و اهل سنت
روش موضوع شناسی فقهی فقهای عظام حضرات آیات
ابن ادریس(ره)، سید مرتضی(ره)، شیخ مفید(ره)، کاشف الغطاء(ره)، امام خمینی(ره)، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی(ره)، صاحب جواهر(ره)، ملا احمد نراقی(ره)، سید ابوالقاسم خویی(ره)، شیخ انصاری(ره)، صاحب حدائق(ره)، میرزای نائینی(ره)، سید رضی(ره)، شیخ بهایی(ره)، صاحب ریاض(ره)، وحید بهبهانی(ره)، سید محمدباقر صدر(ره)، شیخ طوسی(ره)
پژوهشگران محترم تا 30 اریبهشت 1395 فرصت دارند مقالات خود را به رایانامه bonyadin@mozooshenasi.ir ارسال نمایند.
گفتنی است به مقالات برگزیده در هر موضوع جوایز و حق پژوهانه اعطا می شود.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعت های اداری با شماره 32936045 داخلی 141 تماس گیرند.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0