یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1142
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1206 بازدید
برون آی از حجاب تن


الا یا ایها الورقی ثری تثوی اطلعن عنها
که اندر عالم قدسی ترا باشد نشیمن ها
قداستوکرت فیمهوی العواسق عن وری صفحا
خوشا وقتی که بودت با هم آوازان پریدن ها
برون آی از حجاب تن بپر بر ساحت گلشن
کنی تا چند از روزن نظر بر طرف گلشن ها
تو سیمرغ همایونی که عالم زیر پرداری
چسان با این شکوه و فر گزیدی کنج گلخن ها
در آن باغ و در آن هامون برت حاصل ز حد افزون
ز بهر دانه ای دون نمودی ترک خرمن ها
تو طاوس شهی اما به چرمی دوخته از جرم
چوبینی خویش از آن روزن کزآن برگیری ارزن ها
بود هر دم چو بوقلمون ترا اطوار گوناگون
گهی انسی و گاهی جان گهی بت گه برهمنها
صبا بلغ الی سلمی من المأسور تسلیما
بگو تا چند یا تنها نشیند تن زند تنها
همه جان ها به قالب ها نقوشی از پر عنقا
فروغ خور یکی باشد بود کثرت ز روزن ها
نهایت نیست ای اسرار اسرار دل ما را
همان بهتر که لب بندیم از گفت و شنیدن هابا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط»، به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۸ اسفند ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
عناوین
رسته: 0