پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3117
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

825 بازدید
به چرایی نیاز حقوقدانان به مبانی فقهی پاسخ داده می شود

در نشست «مبانی فقهی برای یک حقوقدان چه اهمیتی دارد؟» علل نیاز حقوقدانان به مبانی فقهی بررسی می گردد.


به گزارش باشگاه اندیشه، کاتون جنبش نرم افزاری پردیس دانشگاه تهران نشست «مبانی فقهی برای یک حقوقدان چه اهمیتی دارد؟» را برگزار می کند.

در این نشست، دکتر عطاءالله بیگدلی (دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق(ع)، پژوهشگر حوزه تاریخ و حقوق و استاد دانشگاه) از نقش مبانی فقهی در کار حقوقدانان سخن خواهد گفت.

تالار دکتر الماسی دانشکده حقوق در پردیس دانشگاه تهران ساعت 11:30 تا 13 سه شنبه 31 فروردین ماه 1395 به نشست «مبانی فقهی برای یک حقوقدان چه اهمیتی دارد؟» اختصاص یافته است.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0