سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 4622
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

889 بازدید
تو به یکی زنده‌ ای از همه بیزار باش


ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است
رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش
دیدهٔ جان روی او تا بنبیند عیان
در طلب روی او روی به دیوار باش
ناحیت دل گرفت لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال
لیک تو باری به نقد ساختهٔ کار باش
در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن
تو به یکی زنده‌ ای از همه بیزار باش
گر دل و جان تو را در بقا آرزوست
دم مزن و در فنا همدم عطار باش

تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
نقش ها
عناوین
رسته: 0