دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2960
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

747 بازدید
توانمندسازی علوم انسانی

مسئله توانمندسازی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطرح می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، پژوهشکده فناوری سازی در علوم انسانی و اجتماعی نشست «توانمندسازی در علوم انسانی» را برگزار می کند.

در این نشست، غلامرضا ذاکر صالحی سخنرانی خواهد کرد.

علاقه مندان به حضور در نشست «توانمندسازی در علوم انسانی» دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 از ساعت 10 تا 12 به سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه کنند.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0