دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1499
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

878 بازدید
فراخوان مقاله اولین کارگاه «علم، دین، صلح»

اولین کارگاه آموزشی پژوهشی «علم، دین، صلح» فراخوان مقاله داد.


به گزارش باشگاه اندیشه، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف اولین کارگاه آموزشی پژوهشی «علم، دین، صلح» را روزهای 23 و 24 آذر 1395 برگزار می کند.

مهدی گلشنی دبیر علمی این کارگاه و ابراهیم آزادگان دبیر اجرایی آن خواهند بود.

برای ارسال مقاله به این کارگاه آموزشی پژوهشی در محورهای زیر فراخوان داده شده است:

ـ رابطه پیشرفت علمی با صلح جهانی
ـ تکثرگرایی، انحصارگرایی و صلح و خشونت
ـ اخلاق علم و صلح و مدارا
ـ گفت و گوی میان دانشمندان و رسالت صلح آمیز علم
ـ بحران محیط زیست و علم جدید
ـ علم سنتی، علم قدسی، صلح جهانی

پژوهشگران تا 15 تیر 1395 فرصت دارند چکیده مقالات خود را ارسال کنند.

مهلت نهایی ارسال اصل مقاله نیز 15 مهر 1395 می باشد.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم

تارنما: http://philsci.sharif.ir

رایانامه: philsci@sharif.ir

تلفن: 66164176 ـ 66164149با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۳ خرداد ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0