یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2181
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

904 بازدید
پیک غم پیغام مرگ آورده است

کیست امشب حلقه بر در می زند
میهمانی، آشنایی، محرمی؟
یا که ره گم کرده ای آزرده جان
تا بیاساید ز رنج ره دمی؟

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
هرزه مستیی رانده از میخانه ای
در پی میخانه اینجا آمده
تا بگیرد باز هم پیمانه ای

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
رسته از زنجیرها دیوانه ای است!
با جهان دردمندان آشنا
وز جهان عاقلان بیگانه ای است؟

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
سائلی با صد تمنا آمده؟
یا که محرومی ز محرومان شهر
رانده از هر سو به اینجا آمده

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
آه شیطان است بازی می کند
تا بترساند مرا این نیمه شب
در پس در صحنه سازی می کند

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
باد ولگرد است می کوبد به در
می برد هر شب مرا از دیده خواب
می زند هر دم به این ویرانه سر

کیست امشب حلقه بر در می زند؟
هیچ کس را من ندارم انتظار؟
پیک غم پیغام مرگ آورده است
تا چه می خواهد ز جان بی قرار!

تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
رسته: 0