پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 850
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

727 بازدید
فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات میان‌ رشته‌ ای در علوم انسانی

فراخوان مقاله فصلنامه «مطالعات میان‌ رشته‌ ای در علوم انسانی» برای چاپ مقالات نگاشته شده در حوزه علوم اجتماعی، آموزش، هنر و علوم انسانی منتشر شد.به گزارش باشگاه اندیشه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات میان‌ رشته‌ ای در علوم انسانی» به صاحب امتیازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیرمسئولی حسین میرزایی و سردبیری عباس منوچهری، در راستای اجرای طرح تدوین رشته‌ های میان‌ رشته‌ ای در این پژوهشکده و تصویب نهایی آنها توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور منتشر می‌ شود.

هدف از انتشار این فصلنامه، که موضوعات علوم اجتماعی، آموزش، هنر و علوم انسانی را پوشش می دهد، ایجاد فضای گفتمانی در بین پژوهش های تجربی و نظری رشته‌ های مختلف در حوزه علوم انسانی، ترویج و غنای علمی دانش میان‌ رشته‌ ای و تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر است.

اولویت‌ های موضوعی فصلنامه «مطالعات میان‌ رشته‌ ای در علوم انسانی» برای شماره‌ های آتی به شرح زیر است:

ـ فصلنامه پاییز 1395/ موضوع: بحران آب/ مهلت ارسال مقاله: پایان تیر 1395
ـ فصلنامه زمستان 1395/ موضوع: آموزش عالی/ مهلت ارسال مقاله: پایان مهر 1395
ـ فصلنامه بهار 1396/ موضوع: شهر، شهرنشینی و شهروندی/ مهلت ارسال مقاله: پایان دی 1395
ـ فصلنامه تابستان 1396/ موضوع: علم و فناوری/ مهلت ارسال مقاله: پایان فروردین 1396
ـ فصلنامه پاییز 1396/ موضوع: کار و رفاه اجتماعی/ مهلت ارسال مقاله: پایان تیر 1396
ـ فصلنامه زمستان 1396/ موضوع: عدالت/ مهبت ارسال مقاله: پایان مهر 1396
ـ فصلنامه بهار 1397/ موضوع: سیاست گذاری توسعه/ مهلت ارسال مقاله: پایان دی 1396

مقاله‌ های ارسالی باید از منظر میان‌ رشته‌ ای نگاشته شده و موضوع از چشم‌انداز حداقل دو رشته متفاوت مورد بحث قرار گرفته باشد.

گفتنی است این فصلنامه در حال حاضر هزینه‌ ای برای چاپ مقالات دریافت نمی‌ کند و مقاله‌ هایی که بررسی اولیه را با موفقیت پشت سر گذارند حداقل برای دو داوری تخصصی ارسال می‌ شوند.

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان اول)، پلاک ۱۲۴
کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۳۷۱۹
تلفن: ۲۲۵۷۰۷۱۹
رایانامه: Interdisciplinary87@gmail.com و info@isih.ir
تارنما: http://www.isih.irبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
مطالب
عناوین
رسته: 0