یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2120
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

955 بازدید
مرغان نوحه خوان


این موج مدِّ کیست که تا ماه ‏می رود؟
دریاى درد کیست که در چاه می‏ رود؟

این سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم
بیم خسوف و تیرگى ماه می ‏رود

گویى که چرخ بوى خطر را شنیده است
یک لحظه مکث کرده، به اکراه می‏ رود

آبستن عزاى عظیمی‏ ست کاین چنین
آسیمهْ سر، نسیم سحرگاه می ‏رود

مرغان نوحه خوان سحر را چه شیونى ست
وقتى که او به جانب درگاه می‏ رود؟

امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان؟
یاد آفتاب، روى زمین راه می‏ رود؟!

در کوچه‏ هاى کوفه صداى عبور کیست؟
گویا دلى به مقصد دلخواه می ‏رود

دارد سر شکافتن فرق آفتاب
آن سایه‏ اى که در دل شب، راه می‏ رود

تاریخ انتشار در سایت: ۶ تیر ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
عناوین
رسته: 0