یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2256
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

937 بازدید
تشییعی بر موج

چگونه رهایت کنم
مگر تو رها کردی دست عروسکت را
وقتی به میهمانی عروس های دریایی می رفت

آنقدر کودکی
که هنوز هم فکر می کنی
سقوط هواپیما
به خاطر دعوای تو
با برادر کوچکت
بر سر نشستن کنار پنجره هواپیماست

چه کسی می تواند تو را به دنیای ما بر گرداند
جز من که شاعرم
می توانم
تو را از پله های برقی فرودگاه برگردانم
می توانم
هواپیما را به فرودگاه برگردانم
می توانم
موشک را به ناو
و ناو را به امریکا برگردانم
می توانم
دود را به چپق سرخپوستان برگردانم

من حتی می توانم
فلسطینی ها را به خانه ها شان برگردانم
و
یهودی ها را هم به خانه هاشان برگردانم

من خدا نیستم عزیزم
اما شاعرم
و خدا شهیدان را به شاعران سپرده است
می توانم بر مرگ تو مرثیه ای بسرایم
می توانم
نامت را به روزنامه ها
و پرونده ات را به میز کار سیاست مداران برگردانم
می توانم کودکی ات را در بازی گوشی دلفین ها جست و جو کنم
و داغت را در خودکشی نهنگ ها
چرا که
مرگ تو باشکوه ترین بود
مرگی در آتش
مرگی در اوج
و تشییعی بر موج

چگونه رهایت کنم
مگر تو رها کردی دست عروسکت را
وقتی به میهمانی عروس های دریایی می رفت

تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
رسته: 0