دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1546
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

942 بازدید
فراخوان مقاله همایش علم و دین

همایش ملی علمی پژوهشی «علم و دین» بهمن ماه 1395 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.به گزارش باشگاه اندیشه، در هفته آخر بهمن ماه امسال، دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان برگزاری هماش ملی علم و دین خواهد بود،

این همایش که به همت مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد، دارای درجه علمی پژوهشی است و زیرنظر و اشراف علمی دبیر علمی همایش، مهدی گلشنی، به کار خود ادامه خواهد داد.

محورهای همایش:

علم دینی
نسبت اخلاق و دین با علم و فناوری
پیشرفت علم و فناوری در پرتو دین و اخلاق
یافته های جدید علمی و بررسی مصادیق تعارض جهان بینی دینی
بررس مکاتب مختلف علم و دین در شرق و غرب از قبیل تعارض تمایز، تعامل و وحدت
چالش های مطرح شده از سوی طبیعت گرایی معاصر

مهلت ارسال چکیده مقاله: 31 شهریورماه 1395

مهلت ارسال متن کامل مقاله: 30 آبان 1395

نشانی دبیرخانه همایش: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز معارف

شماره تلفن: 0313912851

رایانامه: had.maaref@of.iut.ac.ir

تارنما: maaref.iut.ac.irبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
مطالب
عناوین
رسته: 0